Vyhledávání na webu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktivity školy > Exkurze do Prahy

Exkurze do PrahyStudentky a studenti III. L se v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnili dvoudenní exkurze.

Prvním bodem programu bylo zhlédnutí dopoledního představení bratří Mrštíků Maryša, a to v Národním divadle. Následovala beseda s tvůrci představení-diváci měli možnost položit otázky nejen dramaturgyni divadla, ale také hercům. Otázky směřovaly nejen na způsob přípravy divadelního představení, ale také na rozbor charakterů postav dramatu.

Dalším bodem programu byla prohlídka budovy Národního divadla. Měli jsme možnost prohlédnout si divadlo od základních kamenů až po terasy pod jeho střechou. Průvodce nám přiblížil dobu založení divadla, jeho úlohu v tehdejší společnosti. Pozornost byla věnována také výzdobě divadla, na níž se podílely nejvýznamnější osobnosti té doby.

První den exkurze jsme zakončili večerní prohlídkou centra Prahy.

Druhý den jsme navštívili nemocnici v Motole. Studenti zde byli rozděleni do dvou skupin. Ve skupinách pak měli možnost se seznámit s prací na dvou specializovaných odděleních. Byla to kardiochirurgie a také stomatochirurgie. Představena nám byla náplň práce a vybavení těchto oddělení, na stomatochirurgii jsme zhlédli také film o Motole a byli jsme seznámeni s dvěma kazuistikami typickými pro toto oddělení.

Studenti i vyučující zhodnotili exkurzi jako velmi zdařilou.

16. 6. 2022

Exkurze do Prahy
Exkurze do Prahy
Exkurze do Prahy