Vyhledávání na webu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

O zveřejnění informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

 • 1.1 Název školy

  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

 • 1.2 Zkrácený schválený název školy

  SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

2. Důvod a způsob založení

 • 2.1 Zřizovatel

Kraj Vysočina

 • 2.2 Zřizovací listina 

Zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina pod č. j. 058/06/01/ZK dne 20.11.2001. Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů Kraje Vysočina. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední a vyšší školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnancům škol a školských zařízení, pořádání vzdělávacích akcí a provozování zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. Příspěvková organizace

3. Organizační struktura

Organizační schéma (pdf)

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
  Dvořákova 404/4
  591 01 Žďár nad Sázavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
  Dvořákova 404/4
  591 01 Žďár nad Sázavou

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 566 623 446, +420 566 623 447

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.szszr.cz
  www.szszdar.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
  Dvořákova 404/4
  591 01 Žďár nad Sázavou

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

7gskf9r

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 12230751/0100

6. IČO

00637696

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. IZO

IZO SZŠ: 110 031 334
IZO VOŠZ: 110 031 351
IZO školní jídelny: 110 031 342

9. Dokumenty

 • 9.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Školní řády, Výroční zpráva o činnosti školy, ŠVP, akreditované vzdělávací programy

 • 9.2 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje

  Uvedené zákony a vyhlášky jsou na adrese www.msmt.cz
 • 9.2 Rozpočet

Schválený rozpočet

10. Poskytování informací, žádosti, stížností, podněty

Poskytovaní informací, GDPR

11. Licenční smlouvy

V současné době nejsou Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 12. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy