Vyhledávání na webu

Drobečková navigace

Úvod > VOŠZ > Charakteristika oboru VOŠZ

Charakteristika oboru VOŠZ

Obor 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa a cíle výuky:

Studijní profil absolventky v oboru Diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují: řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to jednotlivcům, rodinám i skupinám, výuku klientů/nemocných a zdravotnického personálu, aktivní zařazení do zdravotnického týmu, rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu.

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, která bude schopna samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci, v péči o nemocné.

Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Praktické zaměření studia, vzdělávání v multidisciplinárních oborech, jazyková příprava, vzdělání v oblasti managementu a administrativy, psychologie, komunikace, pedagogiky, sociologie i práva a legislativy vytváří předpoklady pro plnění řídících úkolů v ústavních i nelůžkových zdravotnických zařízeních a v privátních ošetřovatelských organizacích. Může se uplatnit i jako všeobecná sestra.
Teoretické poznatky, které získá v průběhu studia, budou předpokladem pro zapojení se do vědecké, výzkumné práce v rámci své profese i k lektorské činnosti.
Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství.

Formy výuky:

Studium denní, 3-leté a kombinované 3,5-leté. Podmínkou studia je ukončené úplné středoškolské vzdělání. Výuka probíhá v jarním a letním období formou přednášek, seminářů, praktických cvičení, konzultací ukončených hodnocením splněno, splněno s klasifikací nebo zkouškou. Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou - absolutoriem z ošetřovatelství v klinických oborech, ošetřovatelství, psychologie a z cizího jazyka. Součástí závěrečné zkoušky je vypracování absolventské práce.

Různé:

studium je vhodné pro ženy i muže, školné je stanoveno na 3 000,- Kč ročně, zajišťujeme ubytování v domově mládeže

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.9.2016 (PDF)