Vyhledávání na webu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2Název projektu: Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364
Příjemce podpory: Kraj Vysočina
Partner projektu: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou
Datum zahájení projektu: 15.02.2021
Datum ukončení projektu: 30.11.2023

Výstup projektu

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností zástupců základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních a transferových nástrojů v rámci polytechnického vzdělávání, v oblasti ICT kompetencí a kompetencí v kreativitě a podnikání, ale i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2