Vyhledávání na webu

Drobečková navigace

Úvod > SZŠ > Přijímací řízení SZŠ > Výsledky přijímacího řízení SZŠ

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

2. kolo přijímacího řízení – denní forma vzdělávání

Dne 18. 5. 2023 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum. Počet volných míst 2.

Přihlášky a zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru odevzdejte do 26. 5. 2023. K přihlášce přiložte Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Zveřejnění přijatých uchazečů na odvolání – autoremedura

Zveřejnění přijatých uchazečů

Poučení ze § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyplývá:

  • Přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
  • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí.
  • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání k řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo oznámení rozhodnutí.

Zveřejnění nepřijatých uchazečů

(Rozhodnutí o nepřijetí si prosím přijďte vyzvednou osobně 28. 4. 2023 od 15 do 19 hod nebo 2. 5. 2023 od 6 do 18 hod.)