Vyhledávání na webu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro životZkrácený název projektu: Učíme se ze života pro život

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Příjemce podpory: Kraj Vysočina

Partner projektu s finančním příspěvkem: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

Datum zahájení projektu: 01.09.2018
Datum ukončení projektu: 31.08.2020
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony

Výstup projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky přenosu kompetencí do výuky předmětů, v jejímž rámci tyto kompetence učitelé běžně nerozvíjejí (např. rozvoj jazykových kompetencí v přírodovědných předmětech, ICT kompetencí v cizích jazycích či čtenářské gramotnosti v odborných předmětech). Současně plánované projektové aktivity přispějí k větší otevřenosti školy vůči rodičům a k zavádění prvků evaluace, tedy zhodnocení míry rozvoje kompetencí a gramotnosti žáků a dále také postojů žáků, učitelů i rodičů k proběhlým změnám na škole směrem k aktivizující a transferové výuce.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život