Vyhledávání na webu

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠNázev projektu: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A ŽÁKŮ

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006045

Datum zahájení realizace projektu: 01. 09. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 08. 2019
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Díky uvedenému projektu se v průběhu 24 měsíců budou plnit aktivity, které jsou stanoveny školou jako prioritní a povedou nejen k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů, ale jsou směřovány i na pomoc žákům a studentům ohroženým případným neúspěchem ve vzdělání, a to tak, aby všichni absolventi SŠ i VOŠ měli ty nejlepší možnosti se kvalitně uplatnit na trhu práce.

Podpora vzdělávání učitelů a žáků